מיגל פאוליסטה תת-פריפקטורה של המפה
מפה של מיגל פאוליסטה תת-פריפקטורה